Stemmefabrikken

Stemmefabrikken har til formål at skabe et stærkt fundament for enhver sanger. Vores ønske er at videregive musik og sang i et kærligt og levende fællesskab.

Det er vigtigt for os at skabe relationer mellem vores elever, da musik og musikglæde opstår sammen med andre mennesker. Vi ønsker, at sang og musik bliver en naturlig del af vores elevers liv. Derfor har vi både soloundervisning og holdundervisning.

Tilmeld dig her

Vi er to sanglærere, Nana Rashid og Susanne Ørum, der har skabt en sangskole. Vores samarbejde begyndte som en faglig sparring og lange snakke om, hvilke dele faget sang og dermed sangundervisning bør bestå af ifølge vores overbevisning.

Det, vi kom frem til er, at vi gerne vil tilbyde sangundervisning, som er struktureret og individuelt tilpasset, og som favner både den den musikalske del og den sangtekniske del. Derfor har vi opdelt faget sang i de to spor, sangerfærdigheder og sangteknik.

Vi mener, at en kombination af stemmetræning, sangerfærdigheder og klaver skaber de optimale betingelser for at indgå i musikalske sammenhænge.

Udvikling af sangelevernes sangteknik og stemmebrug foregår som soloundervisning. Vi skræddersyr sangtekniske øvelser til den enkelte stemmes og sangelevs behov. Det er vigtigt at synge sundt, og det sætter vi højt, at vores elever på Stemmefabrikken lærer.

Mange ting kan løses fra det sangtekniske perspektiv, men vi oplever også tit, at problemet ikke findes i det sangtekniske men i de musikalske valg. Derfor har vi valgt at kalde det fag, der indeholder den musikalske del for sangere for “sangerfærdigheder”.
Vi vil gerne lære vores elever, at de ikke “bare” er sangere men også er musikere.

Følg Stemmefabrikken på YouTube samt på Facebook.

Skriv endelig til os, hvis du vil vide mere