DE TO SPOR

Grundlaget for at åbne dørene til Stemmefabrikken er  det vi kalder for “De 2 spor”, som alle sangelever har hver sæson.

Vi har delt faget “Sang” op i 2 fag/2 spor, fordi, det er forskellige muskelgrupper og hjerneforbindelser vi træner i de to fag.
Det er koordinationstræning, hvor vi træner elementer hver for sig og bagefter sætter dem sammen til en helhed.
Både i timerne og hjemme, når du øver dig, trænes der sangteknik, rytmik, toneforståelse, akkorder, improvisation og performance.

Vores interesse for netop at dele faget ind i “de to spor” begyndte med en interesse for og undersøgelse af, hvad der gør de sangere, vi hver især elsker at lytte til, gode musikere og kunstnere.

Når vi f.eks. kigger på sangere som: Michael Jackson, Beyonce, Sting, Stevie Wonder, Björk, Ella Fitzgerald mfl., er det helt tydeligt, at de alle har et stort overskud indenfor de to spor: Sangteknik og Sangerfærdigheder.

Ja  – og så kan man jo spørge om, hvorfor det er vigtigt, at dele det op i to fag? F.eks. har mange sangere en interesse i at synge rent, men der er flere elementer i at ramme en tone rent:

Fra et sangerfærdighedsperspektiv handler det primært om at kunne høre og forestille sig den tone, du vil synge og dermed sigte efter den rigtige tone. Fra et sangteknisk perspektiv handler det om at ramme den tone, du sigter efter med en fri og balanceret stemme.

Der kan være forskellige løsninger til den samme problematik, og på Stermmefabrikken isolerer vi problematikken i forskellige delmål og laver strukturerede øvelser, der styrker netop de huller, du har, når du skal indgå i en musikalsk og kreativ proces.

Først og fremmest handler det om, at du bliver udstyret med en procesorienteret øvemetode, der fokuserer på dine delmål. Øvelserne i begge spor er designet til at isolere de enkle muskelgrupper og hjerneforbindelser, så læringsprojektet ikke bliver uoverskueligt. Bestemte muskelgrupper isoleres ved brug af øvelser, og de gode neuromuskulære vaner indkodes.

Vi kan altså konkludere at øvemetoden og kvaliteten af din øvning betyder noget for, hvordan du udvikler dig, da det er med til at skabe gode vaner.

Derudover handler det om bevidst at kunne huske lyden eller oplevelsen/kropsfornemmelsen af øvelsen, så det er muligt at genkalde og repetere øvelsen korrekt og dermed etablere en ny og sund vane, der er stærkere end den gamle vane.

Skriv til os for at høre mere