Sangerfærdigheder

På Stemmefabrikken ser vi Sangerfærdigheder (musikalitet for sangere) som en essentiel del af faget SANG.

Er du sanger, og er du også musiker – og hvad vil det sige?

Vi mener på Stemmefabrikken at dét er at kunne forstå samt benytte musikkens sprog intuitivt og fra et teoretisk perspektiv.

Mange instrumentalister lærer om toner og harmonier samt at bryde rytmiske figurer ned i små bidder. Ofte er det lige så integreret del af undervisningen, som den tekniske del af at kunne mestre instrumentet.

Vi sangere er så forbundet til vores instrument, da det er en del af vores krop, og ofte har vi ikke samme visuelle bevidstgørelse af det musikalske i den tekniske del af undervisning.

Mange sangere kommer til os og giver udtryk for, at de har svært ved at omsætte det teoretiske, de har lært til praksis, når det kommer til f. eks improvisation og at synge kor/harmonier.

Teori og hørelære for sangere kan med fordel gribes an fra et andet perspektiv end for instrumentalister.

Vi skal ikke blot bruge vores teoretiske viden om skalaer og klange, vi skal også – og i højere grad end en pianist – huske lyden for at kunne skabe lyden, da vi ikke bare kan trykke på en tangent.

Det er altså ikke nok at vide, hvad den næste akkord er. Vi skal også kunne høre lyden af akkorden, inden den bliver spillet, så vi kan smelte sammen med musikken.

Det kræver et overblik, og at vores intuition og teoretiske forståelse begge er veludviklet og stærkt koblet.

Vores ambition for faget Sangerfærdigheder er, at alle vores elever får en forståelse for og en oplevelse af, hvad det vil sige at mestre sangerfærdigheder, og hvor vigtigt det er, hvis du er seriøs omkring din sang.

Sangerfærdigheder lærer du om sangerkroppen (vejrtrækning og støtte) samt om at bruge alt det musikalske::

  • Klang/toner
  • Rytmik
  • Improvisation
  • Udtryk/indlevelse
  • Performance

Skriv til os for at høre mere