Politik

Stemmefabrikkens politik:
Stemmefabrikken er et frirum for udvikling indenfor sang og sangerfærdigheder.
Vi har klare praktiske rammer, som du bedes kende til og respektere.

Mødetid og undervisning: 

• Kom til tiden – men af hensyn til ikke at forstyrre eleven før dig, så prøv at komme max 5 minutter før. 

• Hvis du kommer for sent, slutter din tid stadig som planlagt. 

• Hvis du kommer til tiden, og din time er forsinket, får du selvfølgelig hele din time. 

• Aflysninger bedes sendt direkte på sms eller mail til den pågældende lærer.
OBS: For kormedlemmer bedes afbud noteret med A i arket i google drev 

• Timer, du udebliver fra, erstattes ikke. 

• Du aftaler en fast ugentlig tid med din lærer før sæsonstart (ved soloundervisning, dvs. sangteknik og klaver). 

• Hvis timerne bliver aflyst af læreren, bliver de erstattet i de bufferuger, der er anført på det skema, du får udleveret ved sæsonstart. 

Betaling: Der betales inden sæsonstart. Hvis du ønsker at afbryde forløbet før eller under sæsonen, refunderes pengene ikke – heller ikke ved sygdom eller lignende. Undervisningsforløbet er personligt og kan ikke overdrages til andre – heller ikke løse timer.
I tilfælde af for sen betaling, pålægges et rykkergebyr på 100 kr.
I tilfælde af, at du har indbetalt, inden du har modtaget vores politik, refunderes pengene heller ikke.

I tilfælde af, at undervisningen ikke kan gennemføres ved fysisk fremmøde på grund af myndighedernes anbefalinger, gennemføres undervisningen via en egnet platform. 
Hvis du har milde symptomer på sygdom, der kan smitte, må du ikke møde op til undervisning. Hvis du har været syg, skal du have været symptomfri i 48 timer inden du må møde op til undervisning.

De bedste hilsener fra Nana og Susanne 

Kontakt 

stemmefabrikken@gmail.com
Nana Rashid: 6167 0784 nana@stemmefabrikken.dk
Susanne Ørum: 2877 4015 susanne@stemmefabrikken.dk 

De bedste hilsener fra Nana og Susanne

Kontakt 

kontakt@stemmefabrikken.dk

Nana Rashid: 6167 0784 nana@stemmefabrikken.dk

Susanne Ørum: 2877 4015 susanne@stemmefabrikken.dk